Info Draft VALO oppilaitoksissa

Toiminnan ja teknologian yhteensopivuus

Tavoitteena on, että toisaalta tietotekniikka tukee toimintaa ja toisaalta tietotekniikan mahdollisuuksia hyödynnetään innovatiivisella tavalla osana toimintaa. Tähän pyritään kaikilla toiminnan tasoilla: opetuksessa, oppimisessa ja koulun hallinnossa.

Toiminnan ja tietohallinnon hyvä synergia saadaan aikaan tarkoituksenmukaisella organisoinnilla ja toimintamalleilla kehittämisen eri vaiheissa:

  • yhteinen strategian laadinta
  • osallistavat kehitys- ja käyttöönottoprojektit
  • kestävän kokonaisrakenteen ja infrastruktuurin luonti
  • toimivien hankintamallien hyödyntäminen
  • hyötykäyttö ja jatkuva tuki

Oheisena yksi visualisointi opetuksen ja oppimisen ja koulun hallinnon toiminnallisesta kokonaisrakenteesta: "opetustoimen ERP", jonka tarkoitus on tukea opetuksen ja oppimisen prosesseja. 

Lisää aineistoa löytyy sivulta: http://avoinkoulu.coss.fi/