Info Draft VALO oppilaitoksissa

Mäntymäen koulu

Mäntymäen koulun avoimen lähdekoodin siirtymän tulos on tällä hetkellä Unelmakoulu. Käytössä ei ole mitään muuta. Unelmakouluun pyritään tuomaan kaikki opiskelussa tarvittavat palvelut. 

Unelmakoulu on koulujen käyttöön kehitetty alusta, jossa on joukko tärkeitä palveluita. Unelmasalkku on tärkein palvelu, jossa opettajat voivat antaa oppilaille tehtäviä. Näitä tehtäviä oppilaat voivat tehdä koulussa tai kotitehtävinä. Movie-videopalvelusta on tulossa You Tuben kaltainen palvelu oppilaiden tuotoksille, mutta se on turvallisesti sisäverkossa. Päivittäiseen työskentelyn kannalta henkilökunnalle ja oppilaille merkittävä väline on Unelmakouluun kytketty Google Drive, jonka avulla voidaan jakaa tiedottaminen ja oppilaiden työt paikasta ja ajasta riippumatta. Pelitehdas on alusta oppimispelien tekemiseen Unelmakoulussa. 

Unelmakoulu on kehitetty vähitellen

Alkupisteenä on ollut Windows-ympäristö noin viisi vuotta sitten, jolloin kunnan tietohallinto tarjosi tietyt ohjelmat Windowsin kautta. Tietokoneluokassa harva kone toimi ja oppimisen vaatimuksia ei otettu huomioon. Opettajilla meni tuntien alkaessa pitkiä aikoja tietokoneluokan koneiden säätämisessä opetuskäyttöön.

Pari yläkoulun opettajaa on ideoinut Unelmakoulun ja kehittänyt sitä. Ajatus lähti liikkeelle avoimesta lähdekoodista ja Linuxista. Ideoihin on haettu toteutusta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Ratkaisuilla pyritty toteuttamaan avoimmuuden ideaa. Nykyisessä tilanteessa koulu ei myöskään joudu maksamaan kalliita lisenssimaksuja. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen tarjoama toimivuus on ollut tärkeä juttu.

Siirtyminen järjestelmästä toiseen ei tapahtunut hetkessä. Onneksi palveluntarjoaja otti siirtymisen toteuttamisen haasteeksi. Lisähaasteita tarjosi se, että koulu toimi kahdessa rakennuksessa ja laitekanta oli hyvin sekalaista.

Prosessi ei merkinnyt suoraa siirtymistä Windowsista Linuxiin, vaan Windows oli vielä pitkään käytössä. Vanhoja koneita ei haluttu heittää pois. Vanhojen koneiden käytön mahdollisti se, että Linuxiin siirryttiin aluksi tyhmiä päätteitä käyttäen. Käytöstä poistettuja Windows-koneita on myöhemmin integroitu samaan järjestelmään. Vanhoja koneita ei ole heitetty kaatopaikalle, vaan kierrätetty kestävän kehityksen ajattelun mukaisesti.

Unelmakoulu on vaatinut paljon työtä ja ollut pitkä prosessi. Idea on myös levinnyt, sillä mukaan on lähtenyt paljon kouluja ympäri Suomea.

Oppilaat tottuneet Linuxiin 

Suhtautuminen on muuttunut, kun oppilaat ovat tottuneet Linuxin käyttöön. Oppilaat katsoivat aluksi Linuxia nenänvartta pitkin, kun olivat tottuneet Windowsiin. Nykyisin oppilaat ymmärtävät, että Linux on toimiva työkalu. Enää oppilaat eivät vaadi Windowsia. 

Opettajille on annettu koulutusta avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöön. Kauniaisten Ope.fi-koulutuspalvelu on kehitetty opettajia varten. Jotkin opettajat tahtovat kehittyä enemmän, jolloin he voivat edetä kakkos- ja kolmostasolle IT-taidoissa. Kolmostasolle on Mäntymäen koulussa edennnyt 3-4 opettajaa. Kuitenkin perustason saavuttanut opettajakin osaa käyttää Unelmakoulun palveluita. 

Oppilaat oppivat järjestelmän käytön tekemällä. Unelmakoulutunnukset annetaan oppilaille ja kaikkea mielenkiintoista tehdään opettajan kanssa. 

Koulussa ei ole yksittäistä ATK-luokkaa, koska koulussa on avoin langaton verkko mobiililaitteille. Lisäksi jokaisessa luokassa on 3-4 verkkoon kytkettyä konetta. Koneita on myös yhteistiloissa käytävillä ja auloissa. Tietokoneluokkaa käytetään vain erikoistilanteissa, kun oppilaiden tahdotaan tekevän samaa asiaa samassa tilassa. Tablettikoneet merkitsevät, ettei oppilaiden tarvitse olla samassa tilassa.

Kuntatason suhtautuminen on muuttunut

Kuntatasolla suhtautuminen oli aluksi kriittistä, kun Windows-ympäristö jäi pois käytöstä. Poliittisella tasolla kyseltiin myös asiasta. Kunnallispolitiikassa ihmeteltiin lähteekö koulutoimi omille teilleen.

Kunta, tietohallinto ja päättäjät ovat nykyisin mielissään, kun avoimen lähdekoodin vaihtoehto on olemassa. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin kouluihin. Ruotsinkielinen koulutoimi on pitäytynyt kunnan tietohallinnossa ja sen tarjoamissa ratkaisuissa. Kaupunginvaltuustoa myöten on käyty kovaa debattia ja kysytty miten tämä on mahdollista.

Aiempaa toimivampi järjestelmä

Linuxiin pohjautuva palvelinpohjainen järjestelmä on toiminut aiempaa Windows-järjestelmää paremmin, minkä lisäksi koneiden määrä on lisääntynyt huomattavasti, kun käytössä on myös vanhoja koneita.

Ulkopuolinen palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän toimivuudesta. Hankinta on kilpailutettu ja valittu sopivimmat referenssit omaava yhtiö. Tukea ja ylläpitoa varten on tikettijärjestelmä. Käyttäjä kirjoittaa tiketin, joka menee palveluntarjoajalle. Koulussa on myös oma IT-tukihenkilö, joka toimii linkkinä palveluntarjoajan ja koulun välillä.

Aluksi oli yhteentoimivuusongelmia. Kuitenkin esimerkiksi Microsoft Officen ja OpenOfficen väliset yhteensopivuusongelmat jatkuvat. OpenOffice ei aina avaa Powerpoint-esityksiä oikein. OpenOfficessa kuvat eivät aina näy samoin kuin Microsoft Officessa. Tämän vuoksi koulussa käyville vierailijoille on tarjolla myös Windows-kone. Yhteensopivuusongelmat ovat kuitenkin vähentyneet, koska nykyisin käytetään yhä enemmän selainpohjaisia pilvipalveluita. 

Siirtymästä on ollut apua eräissä pienissä ja toistuvissa ongelmissa. Eräs Unelmakoulun erityisetu on se, että opettajat voivat vaihtaa salasanan, koska lapset unohtavat salasanansa helposti.

Kustannukset ovat vähentyneet Windows-pohjaiseen järjestelmään verrattuna. Budjetti on sama kuin ruotsinkielisissä kouluissa, jotka käyttävät yhä Windowsia. Varat on käytetty palvelun ostamiseen. Laitteiden määrä on Windows-ympäristöön verrattuna vähintään tuplaantunut. Oppilasta kohden on nyt enemmän toimivia koneita ja palvelu toimii paremmin. Verkkoyhteyksiä on parannettu säästyneillä rahoilla.

Unelmakoulun kehitys jatkuu

Alkuhäslingin jälkeen avoimen lähdekoodin järjestelmään ollaan oltu tyytyväisiä. Uuteen järjestelmään siirryttäessä kohdataan tietenkin aina yllätyksiä. Opettajaryhmän toiminta on nyt helppoa, kun oppilaalla on aina tunnuksen saamisen jälkeen standardinäkymä, jota opettajan ei tarvitse säätää erikseen.

Nykyiseen järjestelmään ei suunnitella suuria muutoksia. Perusjärjestelmä tulee pysymään samanlaisena, mutta Unelmakoulun tuotteita kehitellään. Siihen kehitetään sovelluksia, jotka palvelevat parhaiten nykyaikaista opiskelua.

Avainasemassa ovat alan toimijat. Järjestelmässä tärkeintä on verkon toimivuus, koska mobiililaitteet lisääntyvät ja vaativat paljon verkolta.