Info Draft Processing suomeksi

Video

Processing antaa sinun viedä animoidun tai interaktiivisen ohjelman QuickTime -formaatissa olevana videoanimaationa. Luodaksemme videoita voimme käyttää ennalta määriteltyä MovieMaker-objektia kirjastosta org.processing.video. Linux-käyttäjien tulee huomata, että tätä ominaisuutta ei ole käytettävissä. 

MovieMakerin tarkoitus

MovieMaker-objekti on Processingin ennalta määritelty luokka, joka luo videotiedoston, ja johon liitetään kuvia, kun ohjelma suoritetaan. Käyttääksesi sitä ohjelmassasi, tuo videokirjasto Processingiin: 

 

Julistamme ohjelmamme alussa muuttujan, joka varastoi video-objektimme. Ohjelman täytyy luoda objekti setup() -osassa antamalla sille joukko parametrejä:

 •     Viittaus ohjelmaan
 •     Videon leveys
 •     Videon korkeus
 •     Ulostulotiedoston nimi
import processing.video.*;

MovieMaker mm; // Luo muuttuja objektiamme varten

void setup() {
 size(size(300,300);

 /*
  * Luodaan objekti MovieMaker.
  * Video on samaa kokoa kuin meidän kuvamme.
*/
 mm = new MovieMaker(this, width, height, "Video.mov");
}

Lisää kuvia

Jokainen metodin draw () kutsu joutuu kertomaan MovieMaker-objektille, että nyt ruudulla oleva kuva pitää tallentaa videotiedostoon. 

 

void draw() {
 ellipse(mouseX,mouseY,20,20); //Ellipsin luominen 

 mm.addFrame(); //Lisätään kuva videoon
}

Videon viimeistely

Tässä vaiheessa videon nauhoitus loppuu, kun lähdet pois ohjelmasta. Voit käskeä ohjelman MovieMaker lopettaa nauhoittaminen milloin tahansa. Lisäämme toiminnon, joka lopettaa videon nauhoittamisen, kun painat jotain nappia.

 
void keyPressed() {
 mm.finish();
}

Muokkaa rekisteröintiä

Oletusarvoisesti MovieMaker-objekti tekee pakkaamatonta videota 15 ruutua sekunnissa. Interaktiivisille ohjelmille tämän raportointitavan pitäisi olla liian raskas. Voit määritellä pakkausformaatin ja muuttaa ruutujen määrän luodessasi objektin MovieMaker.

Parametrit ovat seuraavat:


 •     Viittaus ohjelmaan
 •     Videon leveys
 •     Videon korkeus
 •     Ulostulotiedoston nimi
 •     Ruutujen määrä sekunnissa
 •     Pakkauskoodekki
 •     Laatu
mm = new MovieMaker(this, width, height, "video.mov", 30,
MovieMaker.H263, MovieMaker.HIGH);

(Luettavuuden vuoksi koodi on jaettu kahdelle riville.)

Näillä parametreilla videon nauhoittaminen on jouheampaa.

Tässä on joitain mielenkiintoisia videokoodekkeja:

 •     MovieMaker.H264: Hidas enkoodaus ja dekoodaus. Käyttää hyvin vähän tilaa.
 •     MovieMaker.MOTION_JPEG_B: Hyvin nopea enkoodaus ja dekoodaus. Käyttää vähän tilaa.
 •     MovieMaker.ANIMATION: Tukee alphakanavaa. Käyttää paljon levytilaa, koska se on pakattu tappiottomasti.