Info Draft Processing suomeksi

Rajat

Viivatyylit


Rajaviivojen ja geometristen muotojen tyyliä voidaan muuttaa, jotta vältetään virheiden ilmestyminen viivojen leikkauskohtiin. Tähän tarkoitukseen käytetyt komennot esitellään alla. 

smooth

Metodi smooth() mahdollistaa reunojen tasoittamisen. Sen avulla vältetään portaikkoefekti, joka tulee näkyville diagonaalisissa viivoissa.

line(10, 0, 100, 90);  // Ilman tasoitusta

//Aktivoimme tasoituksen
smooth();
line(0, 10, 90, 100); // Viiva tasoitettu 

strokeWeight

Metodi strokeWeight() mahdollistaa viivan paksuuden muuttamisen.

line(10, 0, 100, 90); // Yhden pikselin paksuinen viiva
strokeWeight(5); // Asetetaan paksuudeksi viisi pikseliä
line(0, 10, 90, 100); // Viiden pikselin paksuinen viiva

strokeWeight

strokeCap

Metodi strokeCap () muuttaa viivan lopun ulkoasua. Tämä metodi ei ole hyödyllinen muodoissa. Sen arvot voivat olla SQUARE, PROJECT tai ROUND. Oletusarvoisesti käytetään arvoa ROUND. Tämä metodi ei toimi OpenGL tai P3D -tilassa.

strokeWeight(10); // Määrittelemme paksuudeksi 10 pikseliä
strokeCap(ROUND);
line(20, 40, 60, 80);

strokeCap(PROJECT);
line(20, 20, 80, 80);

strokeCap(SQUARE);
line(40, 20, 80, 60);

strokeCap

strokeJoin

Metodi strokeJoin() muuttaa kulmien ulkoasua. Sillä voi olla arvot MITER, BEVEL tai ROUND. Oletusarvoinen tila on MITER. Tämä metodi ei toimi OpenGL tai P3D -tiloissa.

size(300, 100); // Muuttaa kuvan kokoa

strokeWeight(10); // Määritellään paksuus 10 pikseliä

strokeJoin(MITER); // Suorakulmat
rect(20, 20, 60, 60);

strokeJoin(BEVEL); // Karkeat kulmat
rect(120, 20, 60, 60);

strokeJoin(ROUND); // Pyöristetyt kulmat
rect(220, 20, 60, 60);


strokeJoin

Piwik