Info Draft Processing suomeksi

Muuttujat

Muuttuja on tietty arvo, jonka tietokone tallentaa muistiinsa. Se on kuin pakkaus, jonka koko sopii tietynlaiselle tiedolle. Sitä luonnehtii nimi, jonka avulla voimme helposti käyttää sitä. 

illustration_variables_memoire_1

On erilaisia muuttujatyyppejä: kokonaisnumeroita (int), desimaalinumeroita (float), tekstiä (String) ja tosi/epätosi -arvoja (boolean). Desimaali, kuten 3.14159 ei ole tyyppiä int vaan tyyppiä float. Huomaa, että käytämme desimaalinumeroille pistettä emmekä pilkkua. Niinpä kirjoitamme 3.14159. Muuttujat voidaan luoda näin: 

float x = 3.14159;
int y = 3;

Muuttujan nimi voi sisältää kirjaimia, numeroita ja muita merkkejä, kuten alaviivan. Kun ohjelma kohtaa tämän muuttujan nimen, se voi lukea tai kirjoittaa tähän tilaan. Seuraavana on lista muuttujista yksinkertaisten esimerkkien kanssa. Muuttujalla on tyyppi, nimi ja arvo, joka voidaan lukea ja jota voidaan muuttaa. 

int

Processingin syntaksissa voit tallentaa kokonaisluvun, kuten 3, int -tyyppiseen muuttujaan. 

int kokonaisluku;
kokonaisluku = 3;
print(kokonaisluku);

float

Muuttuja float on desimaalinumero, kuten 2.3456.

float desimaali;
desimaali = PI;
print(desimaali);

float_var.tiff

double

Muuttuja double on myös desimaalinumero, mutta tarkempi kuin float.

double pitka_desimaali;
pitka_desimaali = PI;
print(pitka_desimaali);

double_var.tiff 

boolean

Muuttujalla boolean on vain kaksi tilaa. Nämä tilat ovat tosi (true) ja epätosi (false). Sitä käytetään ehdoissa tutkimaan onko ilmaisu tosi vai väärä. 

boolean onkotosi;⁞
onkotosi = true;
println(onkotosi);

char

Muuttujaan char voidaan tallentaa kirjoitusmerkki. Huomaa heittomerkkien käyttö lainausmerkkien sijasta. 

char kirjain;
kirjain = 'A';
print(kirjain);

string

Käytetään tekstin tallentamiseen. Huomaa lainausmerkkien käyttö.

String teksti;
teksti = "Moi!";
print(teksti);

ScreenHunter_04 Feb. 09 16.43_1

color

Tallentaa värin. On usein hyödyllinen, kun tahdot käyttää samoja värejä.

damier.tiff

 

 

noStroke();
color valkoinen = color(255, 255, 255);
color musta = color(0, 0, 0);

fill(valkoinen); rect(0, 0, 25, 25);
fill(musta);  rect(25, 0, 25, 25);
fill(valkoinen); rect(50, 0, 25, 25);
fill(musta); rect(75, 0, 25, 25);

fill(musta); rect(0, 25, 25, 25);
fill(valkoinen); rect(25, 25, 25, 25);
fill(musta); rect(50, 25, 25, 25);
fill(valkoinen); rect(75, 25, 25, 25);

fill(valkoinen); rect(0, 50, 25, 25);
fill(musta); rect(25, 50, 50, 25);
fill(valkoinen); rect(50, 50, 75, 25);
fill(musta); rect(75, 50, 100, 25);

fill(musta); rect(0, 75, 25, 25);
fill(valkoinen); rect(25, 75, 25, 25);
fill(musta); rect(50, 75, 25, 25);
fill(valkoinen); rect(75, 75, 25, 25);