Info Draft OpenShot

Ikkuna

Käyttöliittymä

Avattuasi OpenShotin edessäsi on seuraava näkymä.

k__ytt__liittym__

Käymme läpi käyttöliittymän eri osat. 

Valikko

Ylimpänä näet valikon.

yl__valikko

Tässä valikossa on erilaisia valittavia alasvetovalikkoja:

Tiedosto -Tästä voit aloittaa uuden projektin tai tallentaa projektisi. Voit myös lisätä tiedostoja projektiisi, viedä projektin videotiedostoon ja poistua OpenShotista.

Edit -Tästä voit muokata OpenShotin asetuksia.

Project - Tästä voit tehdä otsikkoruutuja videoihisi.

View - Voit asettaa työkalupalkin näkyviin tai piiloon.

Ohje - Voit katsoa ohjelman omia englanninkielisiä käyttöohjeita, osallistua ohjelman lokalisointiin, raportoida ohjelmassa olevan ongelman tai katsoa ohjelman tietoja.

Projektinappulat

Valikon alla on neljä nappulaa.

n__pp__imet

Nämä nappulat ovat Uusi projekti, Tallenna projekti, Lisää tiedosto ja Vie video. Niiden käyttöä käsitellään myöhemmin tässä käyttöoppaassa.

Projekti-ikkuna

Valikon alla on ikkuna, jossa on kolme välilehteä.

projektin_tiedostot

Välilehdet ovat Projektin tiedostot, Siirtymät ja Tehosteet. Näiden välilehtien käyttöä käsitellään myöhemmin tässä oppaassa.

Aikajana

OpenShotin alaosassa näet aikajanan ja sen komentonappulat.

aikajanannappaimet

 

Aikajanan komentonappulat ovat Lisää raita, Nuolityökalut, Leikkaustyökalu, Venytystyökalu, Tarraustyökalu ja Lisää merkki

 

Komentonappuloiden alapuolella näet projektin videoraidat.

Videoraitojen zoomausta voit säädellä zoomauspalkin avulla. Tämä määrittelee, kuinka monta sekuntia on kahden videoraidan pisteen välillä. Arvot voivat olla 1-200 sekuntia. 

zoomaus

Aikajanan käyttöä käsitellään myöhemmin tässä oppaassa.

Esikatseluruutu

OpenShot-ikkunan oikeassa yläosassa on videon esikatseluruutu. Tämä ruutu on projektin alussa tyhjä.

Ruudun alla on vierityspalkki, jonka avulla voit siirtyä eri paikkoihin videossa.

Vierityspalkin alla näet ohjainnäppäimet, jotka ovat samanlaisia kuin DVD-soittimessa.

videonauhurinappulat

 

Nämä nappulat ovat Siirry alkuun, Edellinen merkki, Siirry taaksepäin, Toista, Siirry eteenpäin, Seuraava merkki ja Siirry loppuun.