Info Draft Gtranscode suomeksi

Johdanto

GTranscode

gt_cover_3_en  
Transkoodauson prosessi, jossa ääni- tai videotiedosto (tai joukko tiedostoja) muunnetaan yhdestä mediaformaatista toiseen. Linuxissa eräs parhaista sovelluksista tämän tekemiseen on Transcode, joka on komentoriviltä käytettävä sovellus. GTranscode on graafinen käyttöliittymä Transcode-komentorivisovellukselle. GTranscode helpottaa Transcoden käyttöä niille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään komentoriviä, tai jotka eivät ole aiemmin kokeilleet transkoodausta.