Info Draft Booktype suomeksi

Viestintä

Kun kirjan parissa tehdään yhteistyötä, viestintä on olennainen osa prosessia. Viestintää tarvitaan vaikka kyseessä olisi kirjapyrähdys tai hitaampi kirjoittamisprojekti, ovatpa kirjoittajat samassa tilassa tai tekevät yhteistyötä verkossa. Nämä tilanteet vaativat erilaisia viestintätapoja ja näiden yhdistäminen yhteen järjestelmään on aihe, jota FLOSS Manuals on tutkinut käytännössä.

Booktype yhdistää parhaat oppimamme viestintätavat. Booktypeen kuuluu työkaluja, kuten ilmoitukset siitä, kuka muokkaa mitäkin tiedostoa, reaaliaikainen keskustelu, järjestelmätason ilmoitukset, lukujen tilailmaisimet, kirjan valmistumisen mittarit, työnkulkutyökalut ja reaaliaikainen käyttäjien tilalista.

Mikroblogaus

Booktypessä on sisäänrakennettu mikroblogausjärjestelmä, jonka käyttäminen on helppoa, jos olet tutustunut Identi.caan tai Twitteriin. Viestitagit ovat: 

@käyttäjätunnus - nämä viestit menevät käyttäjälle

!ryhmä - nämä viestit lähetetään ryhmälle

ℬkirja - nämä viestit käsittelevät kirjaa

#tagi - tagijärjestelmä, jonka viestit menevät tagin aikajanalle

Muuten viestinnässä on se ero, että että voit lähettää tekstinpätkän valitsemalla mikroblogaustagin kirjan editorisivulla. Voit liittää mukaan myös valinnaisen kontekstiosoitteen. 

Reaaliaikaiset muokkausilmoitukset 

Kun olet napsauttanut muokkauslinkkiä luvun kohdalla ja joku muu tulee kirjan muokkausruutuun, sinun nimesi korvaa Muokkaa-linkin kirjan sisällysluettelossa. Tämä huomautus tapahtuu reaaliajassa, ja jos katsot yleisnäkymää jonkun painaessa jonkun luvun muokkauslinkkiä, näet muokkauslinkin muuttuvan kyseisen käyttäjän käyttäjätunnukseksi.

Reaaliaikainen keskustelu

Tullessasi kirjan muokkausruudulle näet kirjan keskustelulaatikon. Keskustelulaatikko on näkyvillä sen aikaa kun muokkaat kirjaa, riippumatta siitä minkä luvun parissa työskentelet. Kaikki muut kirjan muokkaajat näkevät myös keskustelulaatikon ja voit keskustella heidän kanssaan kirjoittamalla suoraan tekstikenttään keskustelulaatikon alla. Tämä ominaisuus on hyödyllinen kirjapyrähdysten etäosallistujen kanssa viestittäessä sekä aina kun useammat kirjoittajat työskentelevät kirjan parissa samaan aikaan.

Muutakin tietoa voidaan viestittää keskustelulaatikon avulla. Kun kirjoittaja saapuu kirjan muokkauruutuun, teksti Liittynyt ilmestyy heidän nimensä yhteydessä keskustelulaatikkoon. Joten kuka tahansa kirjaa jo muokkaava voi nähdä, että joku muukin on saapunut muokkaustilaan, jolloin he voivat aloittaa viestinnän.

Reaaliaikainen käyttäjien tilalistaus

Keskustelulaatikon alla on lista kirjan parissa tällä hetkellä työskentelevistä käyttäjistä. Tämän listan lisäominaisuus on se, että se ei näytä ainoastaan käyttäjänimiä, vaan myös "mitä ajattelen" -tekstin, joka otetaan profiilisivultasi. Tämä lausunto auttaa kommunikoimaan suunnitelmasi muille (esimerkiksi "Korjaan johdantoluvun muotoilua") tai välittämään tunteitasi ("Minulla on paha päivä, en tahdo puhua...").

Systeemitason ilmoitukset

Systeemitason ilmoituksia luodaan, kun seuraavia toimenpiteitä suoritetaan:

  • Kun käyttäjä tallentaa luvun
  • Kun käyttäjä luo uuden luvun
  • Kun käyttäjä nimeää luvun uudelleen
  • Kun käyttäjä muuttaa luvun tilaa
  • Kun käyttäjä luo uuden osan kirjaan
  • Kun kirja julkaistaan
  • Kun käyttäjä tallentaa kirjan muistiinpanot

Booktype luo ja näyttää viestit kahdella tavalla: keskustelulaatikossa ja käyttäen muokkaussivun historiavälilehteä. 

Keskustelulaatikko

Kun joku edellisistä toiminnoista suoritetaan keskustelulaatikko näyttää INFO-merkin ja lyhyen kuvauksen tapahtuneesta toiminnosta. Tämä ilmoitus on erittäin hyödyllinen kirjapyrähdyksessä, jossa monet osallistujat tekevät yhteistyötä kirjan parissa samaan aikaan. Jokainen osallistuja pidetään ajan tasalla muiden edistyksestä ja he voivat välittömästi vastata kaikkiin ilmoituksiin keskustelulaatikossa. 

Historia-välilehti

Historia-välilehti on Luvut-välilehden vieressä Muokkaussivulla. Historia-välilehden napsauttaminen lataa listan kaikista muokkauksista, joita kirjaan on tehty. (Huomaa: kypsän kirjan tapauksessa listan lataaminen voi kestää kauan, sillä muutoksia on tehty paljon). Aina kun yksi edellisistä toiminnoista tehdään, uusi kohta lisätään Historia-välilehteen.

Historia-välilehti on jaettu kolmeen sarakkeeseen: toimi, käyttäjä ja aika. Toimi-sarake listaa tapahtumatyypin ja tarvittaessa siinä on lisätietoja tapahtumasta. Jos tapahtuma oli esimerkiksi luo tai tallenna, kohdassa on luodun tai tallennetun luvun nimi. Käyttäjä-sarake listaa Booktypen käyttäjän, joka on tehnyt toiminnon. Toiminnon päivämäärä ja aika tallennetaan sarakkeeseen aika.

Nähdäkseen enemmän yksityiskohtia käyttäjä voi napsauttaa alleviivattua luvun nimeä toimintosarakkeessa, joka lataa historiasivun kyseiselle luvulle.

Jos luvun muokkaus on ollut hyvin pieni, esimerkiksi kirjoitusvirheen korjaus, tekijä voi estää sen näkymisen historiasivuilla. Tämä tehdään käyttämällä Pieni muutos, älä ilmoita-laatikko luvun muokkauspaneelin alaosassa. Ruudun rastiminen estää historiamerkinnän luomisen lukua tallennettaessa. 

Kirjoittaja voi myös lisätä historiaan kommentteja käyttäen kolmea tekstilaatikkoa Pieni muutos, älä ilmoita -ruudun alla. Ensimmäinen laatikko on yleinen kommenttilaatikko, jonka alla on Tekijä -tekstilaatikko, johon kirjoittaja voi kirjoittaa nimensä. Viimeinen tekstilaatikko on Ḱirjoittajan kommentti -laatikko, johon kirjoittaja voi kirjoittaa vielä yhden muistiinpanon. Näihin laatikoihin kirjoitetut kommentit lisätään historiaan kun luku tallennetaan.

Luvun historia

Historiavälilehdestä näet kirjan muutokset, mutta sen avulla voit nähdä myös yksittäisten lukujen muutokset. Luvun nimen napsauttaminen toimintosarakkeessa vie sinut luvun historia -sivulle. Tässä näet kaikki lukuun tehdyt muutokset sen luomisesta uusimpaan muutokseen asti. Luvun historia listaa versionumeron, jossa uusin versio on ylimpänä, se sisältää myös version tehneen käyttäjän, muutoksen tallentamisen kellonajan ja päivämäärän, sekä kirjoittajan yleiskommenttilaatikkoon kirjoittamat kommentit. 

Vertaa-sarakkeessa voit vertailla eroja kahden version välillä. Valitse vasemmalla oleva radionappi yhdestä versiosta ja oikealla oleva radionappi toisesta versiosta ja napsauta Vertaa revisioita -nappia nähdäksesi erot kahden luvun välillä.

Historia-välilehden tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä työskenneltäessä kirjan parissa pitkillä aikaväleillä, jolloin kirjoittajat eivät usein ole kirjautuneina Booktypeen samaan aikaan. Se voi näyttää mitä muokkauksia muut kirjoittajat ovat tehneet edellisen kirjautumisen jälkeen, mikä auttaa näkemään kirjan tilanteen ja päättelemään mitä kirjalle tarvitsee tehdä. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos kirjoittaja on lisännyt kommentteja, jotka kuvailevat tehtyä muutosta. Näin on helppoa nähdä millaista lisätyötä tarvitaan luvun viimeistelemiseen. 

Kirjan muistiinpanot 

Kirjan muistiinpanoissa kirjoittajat voivat lisätä kommentteja ja keskustella kirjasta kokonaisuutena. Mitä tahansa voidaan lisätä kirjan kommentteihin, esimerkiksi ehdotus kirjan rakenteeksi tai luonnos sen sisällöstä, kommentteja kirjan nopeasti huomiota vaativista osista ja jopa ehdotuksia kirjan omaksumasta tyylistä. Kirjan muistiinpanoihin päästään Muistiinpanot-välilehdestä kirjan muokkaussivulta.

Muistiinpanosivulla on vapaa tekstikenttä, johon voit kirjoittaa niin paljon tai vähän kuin tahdot. Kun olet lisännyt muistiinpanosi, napsauta Tallenna muistiinpanot -nappia Muistiinpanot-välilehdessä tallentaaksesi muutoksesi. Keskustelulaatikkoon ilmestyy viesti, jossa kerrotaan muistiinpanojen tallentamisesta.